تالاب ارژن - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تخریب چند باغ شهری غیر مجاز در منطقه ارژن شیراز

    تخریب چند باغ شهری غیر مجاز در منطقه ارژن شیراز

    سه قطعه باغ شهری که به گفته رئیس منطقه حفاظت شده ارژن فارس، متجاوزین به صورت غیر مجاز در حریم این تالاب بین‌المللی احداث کرده بودند با کسب دستور نماینده دادستان تخریب شدند.  به گزارش اول فارس، علی فرزام رئیس منطقه حفاظت شده ارژن پنجشنبه با اشاره به قاطعیت قانون در آزاد سازی حریم تالاب […]

  • رای دادگاه در خصوص باز پس گیری ۱۵۸ هکتار اراضی حریم تالاب پریشان

    رای دادگاه در خصوص باز پس گیری ۱۵۸ هکتار اراضی حریم تالاب پریشان

    ه موجب دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان فارس ٣٠​ آذر ٩٩، یک میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۴ متر مربع از اراضی بستر و حریم تالاب پریشان از تصرف خارج خواهد شد.