تعیزات
کدام نانوایی در شیراز ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد؟!

کدام نانوایی در شیراز ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد؟!

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از صدور حکم پرونده عرضه خارج از شبکه آرد خبازی خبر داد . به گزارش اول فارس، غلامرضا سالاری گفت : پرونده عرضه خارج از شبکه ۷ تن آرد خبازی در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی، و متهم پرونده به پرداخت جریمه ۲ میلیارد ریالی محکوم شد. سالاری افزود