توسعه
قصه پُرغصه اتصال استان عقب مانده فارس به دریا و اتباع بیگانه که باید از آن بروند

قصه پُرغصه اتصال استان عقب مانده فارس به دریا و اتباع بیگانه که باید از آن بروند

ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان در سخنانی صریح و شفاف خطاب به رئیس جمهور گفت: همه تصور می‌‌کنند فارس استان برخوردار است، اما این استان نه تنها برخوردار نیست، بلکه عقب نیز مانده است. توسعه این استان بدون اتصال به دریا بی‌معناست. به گزارش اول فارس، ابراهیم عزیزی در نشست شورای اداری استان فارس