جلوگیری از ترک پوستی
راه هایی برای جلوگیری از ایجاد ترک پوستی شکم در دوران بارداری

راه هایی برای جلوگیری از ایجاد ترک پوستی شکم در دوران بارداری

هیچ مطالعه ای وجود ندارد که ارتباط روشنی بین رژیم غذایی و علائم کشیدگی ایجاد کند اما نمی توان انکار کرد که انتخاب غذای مناسب و برخی مواد بر میزان مواد مغذی که پوست برای سالم ماندن و انعطاف نیاز دارد، تأثیر می گذارد. ترک پوستی شکم در بارداری مشکلی که بیشتر مادران باردار را