جنگلها
نابودی درختان ۵۰۰ ساله بدلیل خشکسالی در استان فارس/ با موزه به جنگ خشکسالی می روند!

نابودی درختان ۵۰۰ ساله بدلیل خشکسالی در استان فارس/ با موزه به جنگ خشکسالی می روند!

خشکسالی و آسیب به منابع آبی استان که بیش از ۲ دهه در فارس استمرار داشته علاوه بر زمین‌های کشاورزی، بلای جان جنگل‌ها نیز شده به گونه‌ای که ده‌ها هزار هکتار از جنگل‌های طبیعی استان در اثر خشکسالی‌ و آسیب به منابع آبی آسیب جدی دیده‌ است.. به گزارش اول فارس ، سیاوش بدری در