خمینی شهر
حادثه خونین کاروان عروسی بر اثر پرتاب ترقه در اصفهان

حادثه خونین کاروان عروسی بر اثر پرتاب ترقه در اصفهان

پرتاب ترقه به داخل خودرو در کاروان عروسی، سه عضو یک خانواده را در اصفهان راهی بیمارستان کرد. ایلنا: سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت: این حادثه در خیابان آتشگاه سه راهی خمینی شهر ابتدای خیابان امیرکبیر پوشش داده شد. عباس عابدی افزود: در این حادثه سه نفر از اعضای یک خانواده از جمله یک