خوزی
خداحافظی گروهی شکارچیان شهر خوزی استان فارس با اسلحه

خداحافظی گروهی شکارچیان شهر خوزی استان فارس با اسلحه

شکارچیان شهر خوزی شهرستان مُهر در استان فارس اسلحه شکاری خود بر زمین گذاشتند. به گزارش اول فارس فارس، مراسم خداحافظی با اسلحه و انس با طبیعت خوزی با حضور شکارچیان و دوستداران محیط زیست شهر خوزی شهرستان مُهر برگزار و شکارچیان برای انس و دوستی با طبیعت هم پیمان شدند. رییس اداره حفاظت محیط