دلایل ناپایداری روابط
چرا رابطه شما دوام نمی آورد؟ چه زمانی باید از یک رابطه دست بردارید؟

چرا رابطه شما دوام نمی آورد؟ چه زمانی باید از یک رابطه دست بردارید؟

شاید اغلب تعجب کنید که چه اشتباهی در گذشته رابطه عاطفی تان رخ داده که حتی وقتی همه چیز خوب پیش می رود، ناگهان از هم جدا می شوید. گاهی فراموش می کنید که چیزهای کوچکی مثل یک رفتار یا انجام یک عمل کوچک که در گذشته رها شده می تواند از دلایل اصلی باشد که به