دولتی
شاید باور نکنید این ۱۰ شرکت دولتی دارای بیشترین کارمندان هستند

شاید باور نکنید این ۱۰ شرکت دولتی دارای بیشترین کارمندان هستند

شرکت‌های دولتی دارای بیشترین تعداد نیروی انسانی عمدتا بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند. به گزارش  اول فارس  به نقل از شادا، براساس کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» که توسط دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، ۱۰ شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی دارای بیشترین تعداد نیروی