رانندگان کامیون
چند تخلف که باعث ابطال یا توقیف کارت هوشمند رانندگان اتوبوس و کامیون می شود

چند تخلف که باعث ابطال یا توقیف کارت هوشمند رانندگان اتوبوس و کامیون می شود

وقتی افراد رانندگی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای را به عهده می گیرند در کنار قوانینی که رانندگان خودروی شخصی ملزم به رعایت آن هستند، مقررات دیگری را نیز باید رعایت کنند زیرا در صورت عدم اجرای آنها به مشکل برمی خورند. تخلفاتی که رانندگان اتوبوس و رانندگان کامیون بین شهری را با
کمیسیون شرکت های حمل و نقل برابر بارنامه به یک حساب دولتی واریز شود
رانندگان کامیون پیشنهاد دادند:

کمیسیون شرکت های حمل و نقل برابر بارنامه به یک حساب دولتی واریز شود

سیستمی راه اندازی شود که کمیسیون شرکت های حمل و نقل بر اساس مبلغ مشخصی که در بارنامه تعیین می شود به حساب دولتی واریز شده و سپس شرکت های حمل و نقل و باربری ها این کمیسیون را از طریق دولت دریافت نمایند. تین نیوز: جمعی از رانندگان کامیون با انتقاد از هرج و
گزارش رانندگان کامیون از خطر تبدیل آزادراه شیراز – اصفهان به جولانگاه راهزنان

گزارش رانندگان کامیون از خطر تبدیل آزادراه شیراز – اصفهان به جولانگاه راهزنان

آزادراه اصفهان شیراز فاقد دوربین های امنیتی کافی و مراکز ایست و بازرسی پلیس راهور و نیروی انتظامی به تعداد لازم است و خطر سرقت و راهزنی خصوصا در ساعات نیمه شب رانندگان را تهدید می کند.  تین نیوز نوشت: آزادراه اصفهان شیراز فاقد دوربین های امنیتی کافی و مراکز ایست و بازرسی پلیس راهور