روز خواهر و برادر
روز برادر و خواهر در ایران باستان چه روزی است؟

روز برادر و خواهر در ایران باستان چه روزی است؟

   مجید خالقیان ، دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران در خردگان نوشت: شاید نوشتارها و پیام‌هایی دیده باشید که درباره روز برادر و خواهر در ایران باستان سخن می‌گویند؛ در واقع این روز برداشتی از خُرم روز (یکم دی ماه) و روز بعد از شب یلدا می‌باشد. ابوریحان بیرونی در اثر بسیار ارزشمندش