روستای کوپان
استان فارس بزودی شاهد نابودی کامل ۴۰۰ هکتار از باغات کوپان

استان فارس بزودی شاهد نابودی کامل ۴۰۰ هکتار از باغات کوپان

امام جمعه سرچهان در استان فارس گفت: ۴۰۰ هکتار از باغات روستای کوپان شهرستان به دلیل کم آب شدن و خشکی چشمه سارها و قنوات در معرض نابودی کامل است، مسئولان به هر طریق ممکن چاره اندیشی کنند. به گزارش اول فارس، حجت الاسلام محمد جواد طلایی در خطبه‌های پیش از نماز عبادی سیاسی جمعه امروز