سرک
انبارها پر از کود ازته است اما کشاورزان بعنوان سرک در گندم استفاده نکنند
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان هشدار داد:

انبارها پر از کود ازته است اما کشاورزان بعنوان سرک در گندم استفاده نکنند

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از کشاورزان خواست به منظور جلوگیری از اپیدمی شدن بیماری زنگ زرد از دادن کود سرک ازته در مزارع گندم خودداری کنند. به گزارش اول فارسف سیدصمد ضیائی  در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از تهدیدات جدی در زمینه کشاورزی و مخصوصاً در کشت‌های غلات، بیماری زنگ زرد یا