شانه های بی میلی مرد به زن - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • همه نشانه های بی میلی مرد به زن که باید جدی بگیرید

    همه نشانه های بی میلی مرد به زن که باید جدی بگیرید

    نشانه های بی میلی مرد به زن چیست؟ اگر نشانه هایی را متوجه شدید که شوهر شما دیگر دوستتان ندارد چه کار خواهید کرد، خصوصا اگر برای مدتی طولانی باهم بوده اید، اگر دو تا بچه دارید و اگر همیشه با خودتان فکر می کردید در کنار او پیر خواهید شد؟ می توان گفت هردو […]