شرایط توقیف خودرو برای مهریه
نکات حقوقی مهم مربوط به طلاق و گرفتن مهریه که به شما نمی گویند

نکات حقوقی مهم مربوط به طلاق و گرفتن مهریه که به شما نمی گویند

گاهی در همان دوران عقد ممکن است زن و مرد به این نتیجه برسند که ادامه زندگی مشترک به صلاح نبوده و بنا به دلایلی قصد داشته باشند از هم طلاق بگیرند و جدا شوند. در چنین مواردی باکره بودن یا نبودن زن در دوران عقد برای طلاق گرفتن تبدیل به موضوعی مهم و حیاتی