شفاآنلاین
دفاع دکتر برومند از بخشنامه ممنوعیت پیوند کلیه از زنده در بیمارستان شریعتی+بخشنامه

دفاع دکتر برومند از بخشنامه ممنوعیت پیوند کلیه از زنده در بیمارستان شریعتی+بخشنامه

دکتربهروزبرومند دریادداشتی به اقدام رئیس بیمارستان شریعتی تهران درباره ممنوعیت پیوند کلیه ازاهداء کننده زنده غیرفامیل واکنش نشان داد. چهره سرشناس پزشکی کشور ورئیس اسبق انجمن نفرولوژی ایران وعضو هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان ،نوشت :”روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی بخشنامه ای را که به تاریخ ۱۵بهمن ماه ۱۳۹۷خورشیدی سرور دکترسعید