شفافیت آرا
نماینده مردم شیراز: طرح شفافیت آرا مجلس را محافظه‌کارتر از قبل می کند

نماینده مردم شیراز: طرح شفافیت آرا مجلس را محافظه‌کارتر از قبل می کند

نماینده مردم شیراز اظهار داشت: از طرح شفافیت آرا پوسته زیبایی درست کردند که همه تصور می‌کنند به نفع ملت است. به گزارش اول فارس ، بهرام پارسایی  در خصوص شفافیت آرا در مجلس، عنوان کرد: از طرح شفافیت آرا پوسته زیبایی درست کردند که همه تصور می‌کنند به نفع ملت است، اما در کشور ما دلایل
نظر صریح سید محسن علوی در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان

نظر صریح سید محسن علوی در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان

سید محسن علوی نماینده مردم  لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی می گوید در حوزه قانونگذاری و بعد تقنینی موافق شفافیت آرای نمایندگان هستم. سید محسن علوی نماینده مردم مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی می گوید در حوزه قانونگذاری و بعد تقنینی موافق شفافیت آرای نمایندگان هستم. نماینده مردم لامرد ومهر در مجلس شورای اسلامی