شهردار منطقه ۴ شیراز
معاون شهردار منطقه ۴ شیراز: تخصصیص ۱۸۵۰ متر زمین به هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان فارس در جنت آباد

معاون شهردار منطقه ۴ شیراز: تخصصیص ۱۸۵۰ متر زمین به هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان فارس در جنت آباد

معاون شهردار منطقه ۴ شیراز گفت:۱۸۵۰ مترمربع زمین در باغ جنت شیراز از سوی شهرداری به رشته بولس و هیات بولینگ، بیلیارد و بولس استان فارس تخصیص داده شد. محمدصالح صالحی معاون شهردار منطقه ۴ شیراز در خصوص تخصیص زمین به هیات  استان فارس گفت: سه نقطه از باغ جنت، یکی ازبهترین پارک شیراز به
شهردار منطقه ۴ شیراز خبرداد: اجرای طرح بازنگری فعالیت صنوف در بولوار امیرکبیر و رحمت/ آلونک نشین های منطقه۴ جابجا می شوند

شهردار منطقه ۴ شیراز خبرداد: اجرای طرح بازنگری فعالیت صنوف در بولوار امیرکبیر و رحمت/ آلونک نشین های منطقه۴ جابجا می شوند

شهردار منطقه ۴ شیراز از طرح تفصیلی جدید شهرداری در بولوار امیرکبیر و عدالت خبرداد.به گزارش اول فارس ، محمودرضا مهر جهانیان  با اشاره به موقعیت ویژه منطقه چهار شیراز از نظر وسعت و ساختار کارگاهی گفت: محور امیرکبیر، عدالت و زندان عادل آباد طبق طرح تفصیلی از قدیم منطقه صنعتی بوده است که در