شهرستان کوچنار
حضور سجاد اکبرپور جوان برتر استان فارس در حوزه روباتیک در مسابقات جهانی هوش مصنوعی

حضور سجاد اکبرپور جوان برتر استان فارس در حوزه روباتیک در مسابقات جهانی هوش مصنوعی

سجاد اکبرپور جوان برتر استان فارس در حوزه روباتیک با طرح جدید مزین به نام سردار شهید قاسم سلیمانی در یکی از بزرگترین رویدادهای علمی جهان شرکت خواهد کرد. به گزارش اول فارس، سجاد اکبرپور جوان نخبه استان فارس بار دیگر از سوی فدراسیون جهانی هوش مصنوعی و اختراعات دعوت شده است تا در مسابقات