شهرک رکن اباد
همه مصیبت های رکن آباد شیراز ، شهرکی که از یادها رفته است

همه مصیبت های رکن آباد شیراز ، شهرکی که از یادها رفته است

اینجا رُکن آباد است، جایی که شاعر بلندآوازه،‌حافظ شیرازی در وصف طبیعت سده های اخیر آن چنین سروده است: “شیراز و آبِ رکنی و این بادِ خوش نسیم. عیبش مکن که خالِ رُخِ هفت کشور است.”؛ اما امروز این محله مجاور بزرگراه شیراز – اصفهان با مشکلاتی مانند ایمنی راه‌های تردد و نبود شبکه فاضلاب