شهید خرازی
اول فارسTV|تک تیراندازی یک کهگیلویه و بویراحمدی در اصفهان

اول فارسTV|تک تیراندازی یک کهگیلویه و بویراحمدی در اصفهان

شهید عبدالرسول زرین یکی از شهدای کهگیلویه و بویراحمد است که سال ۱۳۲۰ در یکی از روستاهای توابع استان کهگیلویه و بویراحمد متولد شد. در چهار سالگی پدر و در ۶ سالگی مادرش را از دست داد و پس از مرگ آن دو، سرپرستی اش را دایی‌او بر عهده گرفت.     نوجوانی بیش نبود که