فال حافظ
فال حافظ امروز ۳ اسفند/ بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم

فال حافظ امروز ۳ اسفند/ بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم

در این مطلب فال حافظ امروز ۳ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۳۷۶ از دیوان حافظ دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم *** نیست در کس کرم و وقت طرب می‌گذرد چاره آن است که سجاده به می بفروشیم ***
فال حافظ امروز ۲ اسفند/در میان پختگان عشق او خامم هنوز

فال حافظ امروز ۲ اسفند/در میان پختگان عشق او خامم هنوز

تصویر استفاده شدهٔ اثر حجت الله شکیباست و گویا با نام و به نیت چهرهٔ‌ خواجه حافظ ارائه شده است. در این مطلب فال حافظ امروز ۲ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ با غزل شماره ۲۶۵ از دیوان حافظ برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز
فال حافظ امروز ۱ اسفند/ رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد

فال حافظ امروز ۱ اسفند/ رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد

در این مطلب فال حافظ امروز ۱ اسفند خودتان را در اول فارس بخوانید   فال حافظ امروز با غزل شماره ۱۸۵ از دیوان حافظ  نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تا همه صومعه داران پی کاری گیرند *** مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند
فال حافظ امروز ۳۰ بهمن / خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ

فال حافظ امروز ۳۰ بهمن / خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ

در این مطلب فال حافظ امروز ۳۰ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ _ غزل شماره ۳۹۲ از دیوان حافظ دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن ** از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن ** خواهم شدن به
فال حافظ امروز ۲۹ بهمن / اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل

فال حافظ امروز ۲۹ بهمن / اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۹ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ امروز با غزل شماره ۴۸۸ از دیوان حافظ سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی گفت بازآی که دیرینه این درگاهی *** همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی *** بر در
فال حافظ امروز ۲۸ بهمن / به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

فال حافظ امروز ۲۸ بهمن / به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۸ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۳۵۴ از دیوان حافظ  به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم ** الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم
فال حافظ امروز ۲۵ بهمن/ نمی‌ترسی ز آه آتشینم

فال حافظ امروز ۲۵ بهمن/ نمی‌ترسی ز آه آتشینم

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۵ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۴۴۷ از دیوان حافظ بیا با ما مورز این کینه داری که حق صحبت دیرینه داری **** نصیحت گوش کن کاین در بسی به از آن گوهر که در گنجینه داری **** ولیکن کی نمایی رخ به رندان تو
فال حافظ امروز ۲۴ بهمن/ نگار می فروشم عشوه‌ای داد

فال حافظ امروز ۲۴ بهمن/ نگار می فروشم عشوه‌ای داد

در این مطلب فال حافظ امروزتان را بخوانید در این مطلب فال حافظ امروز ۲۴ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۴۲۸ از دیوان حافظ سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه **** نهادم عقل را ره توشه از می ز شهر هستیش کردم روانه **** نگار می فروشم
فال حافظ امروز ۲۳ بهمن/ خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ نوبهار

فال حافظ امروز ۲۳ بهمن/ خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ نوبهار

در این مطلب فال حافظ امروزتان را بخوانید در این مطلب فال حافظ امروز ۲۳ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ : غزل شماره ۴۲۹ از دیوان حافظ ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می طامات تا به چند و خرافات تا به کی ** بگذر ز کبر و ناز
فال حافظ امروز ۲۲ بهمن/ با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم

فال حافظ امروز ۲۲ بهمن/ با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۲ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۴۵۹ از دیوان حافظ زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی ** اشک حرم نشین نهانخانه مرا زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی ** کاهل روی چو باد صبا را
فال حافظ امروز ۲۱ بهمن/ ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال

فال حافظ امروز ۲۱ بهمن/ ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۱ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۱۵۰ از دیوان حافظ ساقی ار باده از این دست به جام اندازد عارفان را همه در شرب مدام اندازد ***** ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد *****
فال حافظ امروز ۲۰ بهمن/ غم کهن به می سالخورده دفع کنی

فال حافظ امروز ۲۰ بهمن/ غم کهن به می سالخورده دفع کنی

در این گزارش اول فارس،  فال حافظ امروز ۲۰ بهمن را می خوانید غزل شماره ۸۸ از دیوان حافظ /فال حافظ امروز شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت *** حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر کنایتیست که از روزگار هجران گفت *** نشان یار سفرکرده
فال حافظ امروز ۱۹ بهمن/خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی

فال حافظ امروز ۱۹ بهمن/خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی

در این گزارش اول فارس،  فال حافظ امروز ۱۹ بهمن را می خوانید غزل شماره ۱۸۵ از دیوان حافظ / فال حافظ امروز نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تا همه صومعه داران پی کاری گیرند ** مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند ** خوش
فال حافظ امروز ۱۸ بهمن/ بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز

فال حافظ امروز ۱۸ بهمن/ بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز

در این گزارش اول فارس،  فال حافظ امروز۱۸ بهمن را می خوانید کمتر فالی مانند فال حافظ را بین ایرانیان می‌توان پیدا کرد که هم در ایام شادی، و هم در زمان دوراهی‌ها و مشکلات به سراغ آن بروند. قائل بودن ارزش بالا برای این شاعر و دیوان او، همواره سبب ترغیب افراد برای گرفتن
فال حافظ امروز ۱۷ بهمن/ گر ببینم که مه نوسفرم باز آید

فال حافظ امروز ۱۷ بهمن/ گر ببینم که مه نوسفرم باز آید

در این گزارش اول فارس،  فال حافظ امروز۱۷ بهمن را می خوانید فال حافظ در میان مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. کمتر فالی مانند فال حافظ را بین ایرانیان می‌توان پیدا کرد که هم در ایام شادی، و هم در زمان دوراهی‌ها و مشکلات به سراغ آن بروند. گرفتن فال حافظ با تعبیر از رسوم
صفحه 3 از 32 3 ...»