فرهاد مهراد
همسر فرهاد: تا پای اعدام جلوی بهروز افخمی می‌ایستم

همسر فرهاد: تا پای اعدام جلوی بهروز افخمی می‌ایستم

پوران گلفام، همسر فرهاد مهراد و وکیل آثار این خواننده شناخته شده با انتفاد از بازخوانی ترانه «کودکانه» با صدای بنیامین بهادری گفت او هیچگاه اجازه اجرای این ترانه را به آقای بهادری نداده بود. اول فارس: پوران گلفام، همسر فرهاد مهراد و وکیل آثار این خواننده شناخته شده با انتفاد از بازخوانی ترانه «کودکانه»