فلفل دلمه
« روگوز »دردسر جدید برای کشاورزان استان فارس که باید بدانند

« روگوز »دردسر جدید برای کشاورزان استان فارس که باید بدانند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: برای نخستین بار در این استان علائم بیماری ویروسی چروکیدگی روگوز قهوه‌ای میوه گوجه‌ فرنگی در مزارع گوجه‌ فرنگی و فلفل دلمه شهرستان داراب مشاهده و شناسایی شده است. به گزارش سرویس کشاورزی ، محیط زیست و هواشناسی اول فارس ، جاوید عباسی دوشنبه در این باره