قدمگاه
«چاشتخوار ارسنگان» یادگار  هخامنشیان در پارس  همچنان ناشناخته و رازآلود

«چاشتخوار ارسنگان» یادگار هخامنشیان در پارس همچنان ناشناخته و رازآلود

یادمان تاریخی – فرهنگی نامدار به «قدمگاه چاشتخوار»، یادگاری باستانی است در سرزمین پارس که هم چنان ناشناخته و رازآلود مانده و نیازمند پژوهش های باستان شناختی است تا بتوان کاربری و دورۀ تاریخی آن، روشن ساخت. به گزارش اول فارس به نقل از سیاوُش آریا پژوهشگر تاریخ ایران و میراث فرهنگی، راهنمای گردشگری ،کُنشگر میراث فرهنگی،