قطب شمال
کشف سنجاب ۳۰ هزار ساله عصر یخبندان در قطب شمال

کشف سنجاب ۳۰ هزار ساله عصر یخبندان در قطب شمال

یک سنجاب یخ زده متعلق به ۳۰ هزار سال پیش در دوران عصر یخبندان در قطب شمال کشف شده است که اندام و بافت‌های آن به خوبی حفظ شده‌اند و مشخص شد که این توده خز و پوست قهوه‌ای‌رنگ شامل دست‌های کوچک، پنجه‌ها، گوش و یک دُم است. به گزارش اول فارس به نقل از