لابیاپلاستی
لابیاپلاستی چیست و چطور انجام می شود؟

لابیاپلاستی چیست و چطور انجام می شود؟

امروزه انجام انواع جراحی زیبایی در ایران و جهان به امری رایج تبدیل شده است. با این وجود، هنوز برخی از جراحی ها هستند که بسیاری از افراد اطلاعات اندکی در مورد آن ها دارند یا از وجود آن ها بی خبرند. لابیاپلاستی یا جراحی زیبایی واژن در ناحیه لابیا یکی از این جراحی های زیبایی است که در