لباس ساسانی
شاه باستانی ایران ایستاده بر غاری در تنگ چوگان+فیلم

شاه باستانی ایران ایستاده بر غاری در تنگ چوگان+فیلم

عصر ایران: در ورودی غار او را می‌بینیم. مردی است قدبلند، تنومند و پرهیبت که چشمان درشتش به روبه‌رو خیره شده. سبیل بلند و تاب داده‌ای دارد و ریش کم‌پشتی بر صورت. با حدود ۷ متر ارتفاع، تاجی بر سرش گذاشته که موهای مواجش از زیر آن بیرون زده. این تندیس کیست؟ این پیکره‌ بزرگ،