لیست شهرهای قرمز
لیست استان ها و شهرستان های وضعیت قرمز / آخرین وضعیت استان ها درچهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹

لیست استان ها و شهرستان های وضعیت قرمز / آخرین وضعیت استان ها درچهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹

به گزارش اول فارس ، طبق توضیحات امروز سخنگوی وزارت بهداشت در حال حاضر ۲۷۸ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند و وزیر بهداشت نیز اعلام کرد که تعداد شهرهای قرمز به ۳۴ عدد کاهش یافته است.  سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با فوت ۲۹۵ بیمار