مجتمع‌های تجاری شیراز
واکنش معاون دادستان مرکز فارس به خودکشی یک زن و نجات معجزه آسای او در شیراز

واکنش معاون دادستان مرکز فارس به خودکشی یک زن و نجات معجزه آسای او در شیراز

سرپرست دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز در رابطه با جزئیات خودکشی یک خانم در یکی از مجتمع‌های تجاری شیراز، توضیحاتی داد. به گزارش اول فارس ،  افشین محمدی دره شوری در خصوص اقدام به خودکشی، خانم ۴۱ ساله‌ای در یکی از مجتمع‌های تجاری شیراز گفت: در بررسی‌های اولیه شاهدان عینی اظهار داشتند که وی