مجمع خیرین استان فارس
کمپین ۵ هزارتومانی برای تامین ۲۰ دستگاه تنفس مصنوعی در فارس

کمپین ۵ هزارتومانی برای تامین ۲۰ دستگاه تنفس مصنوعی در فارس

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس گفت: این مجمع تاکنون سه و نیم میلیارد تومان در راستای درمان کرونا کمک کرده و برای تهیه ۲۰ دستگاه تنفس مصنوعی موردنیاز در فارس کمپین کمک‌های پنج‌هزارتومانی را برای دریافت کمک‌های مردم راه‌اندازی کرده است.  به گزارش اول فارس، علی‌اکبر را مجردی با اشاره به فعالیت ۲۰ ساله