مشیرالملک شیرازی
سرای زیبای مشیر ” گلشن ” در شیراز +تصاویر

سرای زیبای مشیر ” گلشن ” در شیراز +تصاویر

اول فارس|گردشگری : این بازار در جنوب شرقی بازار وکیل و در مجاورت خروجی آن قرار دارد و از سمت جنوب به اردو بازار متصل می‌گردد. به دلیل نزدیکی آن به بازار وکیل و همچنین شباهت‌های معماری، ممکن است این دو بازار با هم اشتباه گرفته شوند. این بازار یک بنای هشتی دارد که بازار مشیر را