منارجنبان خرانق
اول فارس TV | مُنارجنبان خرانق بنایی شگفت‌انگیز و ۴۵۰۰ساله در یزد

اول فارس TV | مُنارجنبان خرانق بنایی شگفت‌انگیز و ۴۵۰۰ساله در یزد

یکی از سه منارجنبان قابل تکان خوردن در ایران در درون قلعه وکنار مسجد، منارجنبان قرار دارد و آنچه باعث شگفتی همگان می‌شود جنبیدن آن است که به وضوح مشاهده می‌شود. به گزارش اول فارس ، در شهر کویری یزد، روستایی به نام خرانق با ۴۵۰۰سال قدمت وجود دارد که از قدیمی ترین نقاط این