موتور TU3
 ایران خودرو کاری کرد تا پژو ۲۰۷ با لندکروز اشتباه گرفته نشود!

 ایران خودرو کاری کرد تا پژو ۲۰۷ با لندکروز اشتباه گرفته نشود!

ایران خودرو در ترفندی جدید، قصد دارد موتور خودرو ۲۰۶ که تولید آن متوقف شده است را روی پژو ۲۰۷ نصب کند. برخی مخاطبان به این اقدام ایران خودرو کنایه زده اند. شهروندان بعد از انتشار خبر تولید پژو ۲۰۷ با موتور tu3 با کنایه ای سنگین اظهار کردند این اقدام از سوی ایران خودرو