میهمان
میهمان ناترازِ جیب مردم!

میهمان ناترازِ جیب مردم!

تیرماه سال ۹۶ رسانه‌ها به نقل از ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، خبر دادند که «موضوع مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل‌وفصل می‌شود». امیر سیدین روزنامه شرق : تیرماه سال ۹۶ رسانه‌ها به نقل از ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، خبر دادند که «موضوع مؤسسات مالی و اعتباری
اقدام عجیب یک عروس و داماد گه باعث خشم مهمانان شد

اقدام عجیب یک عروس و داماد گه باعث خشم مهمانان شد

عروس و داماد انگلیسی در دعوت از مهمانان خود برای شرکت در مراسم عروسیشان درخواستی را مطرح کردند که موجب خشم دعوت شوندگان شد. به گزارش اول فارس، در دعوتی بسیار تعجب آور از سوی عروس و داماد انگلیسی درخواستی در کارت عروسی نوشته شده که موجب ناراحتی و خشم دعوت شوندگان شد. مجله الکترونیکی