نماینده داراب و زرین دشت
نماینده داراب و زرین دشت: از حق مردم برای ارتقا به فرمانداری ویژه دفاع خواهم کرد/داراب ۳ شاخص لازم برای ارتقاء را داراست

نماینده داراب و زرین دشت: از حق مردم برای ارتقا به فرمانداری ویژه دفاع خواهم کرد/داراب ۳ شاخص لازم برای ارتقاء را داراست

رضا انصاری نماینده مردم داراب و زرین دشت در گفتگوی با پایگاه خبری اول فارس گفت: موضوع ارتقای شهرستان داراب به فرمانداری ویژه از سالها پیش در وزارت کشور طرح و مستندات لازم ارائه شده بود و این موضوع همزمان با کازرون و مرودشت مطرح گردیده بود. نماینده مردم داراب وزرین دشت با انتقاد از