پتروشیمی فیروزآباد به عسلویه منتقل می‌شود
احداث پتروشیمی در دشت ممنوعه/پتروشیمی فیروزآباد به عسلویه منتقل می‌شود؟

احداث پتروشیمی در دشت ممنوعه/پتروشیمی فیروزآباد به عسلویه منتقل می‌شود؟

۱۲ سال پیش و در پی صدور مجوز احداث پتروشیمی در استان فارس، محل احدات طرح اُلفین چهاردهم از بندر عسلویه به فیروزآباد تغییر کرد. تعریف این پتروشیمی در منطقه‌ای که در شرایط خشکسالی قرار داشت، از همان ابتدا با انتقادات کارشناسی بسیاری مواجه شد. در حال حاضر و با گذشت ۱۰ سال از شروع