پرسیاوشان
چگونه گیاه آپارتمانی پرسیاوشان با برگهای سبز زیبا را نگهداری کنیم؟

چگونه گیاه آپارتمانی پرسیاوشان با برگهای سبز زیبا را نگهداری کنیم؟

پرسیاوشان یکی از زیباترین انواع سرخس‌هاست که برگ هایی ریز، توری مانند و سبزرنگ دارد. این گیاه به عنوان یک سرخس مقاوم شناخته می‌شود اما در عین حال بهتر است که در مراقبت از این گیاه حساس باشید چون نگهداری از پرسیاوشان در داخل منزل کار زیاد آسانی نیست و باید به قدر کافی برای