چمن عروس
آشنایی با پرورش گیاه چمن عروس«اشک نوزاد» که به خانه تان شادابی می آورد

آشنایی با پرورش گیاه چمن عروس«اشک نوزاد» که به خانه تان شادابی می آورد

اشک نوزاد یا چمن عروس گیاهی چند ساله است که برگ‌های پر و ریزی دارد. این گیاه گزینه ای عالی برای پوشاندن سطوح است که برخی آن را با خزه اشتباه می‌گیرند. آن چیزی که باعث تمایز این گیاه می‌شود، ظاهر زیبا و شاداب و پخش شدن آن روی سطوح است. گل اشک نوزاد، بومی