کبود شدن
چرا بدن برخی افراد به راحتی کبود می‌شود؟ کبودی بی دلیل خطرناک است؟

چرا بدن برخی افراد به راحتی کبود می‌شود؟ کبودی بی دلیل خطرناک است؟

 کبودی بی دلیل بدن اگر به صورت پراکنده باشد، اغلب جای نگرانی ندارد و با دریافت مواد مغذی در رژیم غذایی می‌توانید آن را درمان و از کبودی‌های آینده پیشگیری کنید. اما باید با توجه به علائم و آزمایش‌ها علت اصلی آن را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنید.  سیستم پیچیده و بسیار متوازنی