کیاه پول چینی
شیوه مراقبت از گیاه پول چینی(پیله آ) که برای شما شانس و ثروت به همراه می آورد

شیوه مراقبت از گیاه پول چینی(پیله آ) که برای شما شانس و ثروت به همراه می آورد

گیاه پول چینی به نام پیله‌آ هم شناخته می‌شود. قد آن تا بیش از ۴۰ سانتی‌متر هم می‌رسد و با گذشت زمان، ساقه اصلی آن شروع به پیچیدن می‌کند.دلیل نام گذاری این گیاه به نام “پول چینی” ، برگهای سکه مانند براق آن است. پول چینی به مراقبت خاصی نیاز ندارد و برای روی میز