گلایول
آغاز برداشت  گلایول از ۲ هزار هکتار مزارع گلگاری کازرون/انواع گل گلایول و نماد آن

آغاز برداشت گلایول از ۲ هزار هکتار مزارع گلگاری کازرون/انواع گل گلایول و نماد آن

مدیر جهاد کشاوزی شهرستان کازرون گفت: برداشت گل گلایول از ۲ هزار هکتار مزارع این شهرستان آغاز شده است. حمید رشیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با اشاره به برداشت گل گلایول از ۲ هکتار از مزارع کازرون، اظهار کرد: این گل در کازرون به صورت پائیزه کشت و برداشت آن از نیمه اردیبهشت ماه