گوران
فیلم | به آب انداختن لنج باری در قشم ۵۰ سال پیش

فیلم | به آب انداختن لنج باری در قشم ۵۰ سال پیش

روستای گوران، سرزمین لنج‌های سرافرازی است که پس از صد‌ها سال هنوز هم به روش سنتی با بیش از ۲ سال زحمت ساخته می‌شوند. این فیلم مستند تاریخی مربوط به ۵۰ سال پیش اثر حسن بنی هاشمی و لحظه به آب انداخته یک فروند موتور لنج باری با تلاش مردم جامعه محلی این روستا به