گیاه شنگ
یک خاصیت جالب درمانی گیاه دارویی شنگ

یک خاصیت جالب درمانی گیاه دارویی شنگ

اول فارس|طب سنتی: گیاه شنگ از دیرباز تاکنون در طب سنتی به‌عنوان التیام دهنده زخم برای جراحات ایجاد شده در دام‌ها استفاده می‌شود و استفاده موضعی از عصاره گیاه شنگ می‌تواند تاثیرات التیام دهنده در زخم ایجاد شده در پوست داشته باشد. شنگ از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی سرد و خشک است و در فاصله