ساسانیان
مهمترین عوامل سقوط دولت اشکانی و روی کار آمدن ساسانیان
اشکانیان وارث سرزمینی به نام ایرانشهر (ایران، کشور ایرانیان) بودند

مهمترین عوامل سقوط دولت اشکانی و روی کار آمدن ساسانیان

آنکه تاج و تخت اشکانیان را به دست آورد و به خویش اختصاص داد، اردشیر بابکان بود و خود او در اصل پیرو کیش ناهید پرستی در تاریخ معرفی شده و پدران و نیاکان وی از دیرباز کلید داران معبد آناهیتا در استخر فارس بوده اند .
بی‌تدبیری، بلای جان تاریخ پیروزآباد شد
میراث جهانی پارس گرفتار سوء مدیریت

بی‌تدبیری، بلای جان تاریخ پیروزآباد شد

میراث جهانی ساسانیان در شهر پیروزآباد بر اثر تصمیم‌گیری های نادرست و غیرعلمی و شتاب زده، به سرنوشتی ناخجسته (شوم) گرفتار و دستخوش دگرگونی‌های ناروا و نابجا شده است
صفحه 3 از 3 3