فال حافظ
فال حافظ امروز ۱۶ بهمن/ زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است

فال حافظ امروز ۱۶ بهمن/ زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است

در این گزارش اول فارس،  فال حافظ امروز ۱۶ بهمن را می خوانید غزل شماره ۱۵۸ از دیوان حافظ من و انکار شراب این چه حکایت باشد غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد ** تا به غایت ره میخانه نمی‌دانستم ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد ** زاهد و عجب و
فال حافظ امروز ۱۵ بهمن/میان ماه و رخ یار من مقابله بود

فال حافظ امروز ۱۵ بهمن/میان ماه و رخ یار من مقابله بود

در این گزارش اول فارس ، فال حافظ امروز ۱۵ بهمن خود را ببینید غزل شماره ۲۱۵ از دیوان حافظ  به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود ** حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست به ناله دف و نی در خروش
فال حافظ امروز ۱۲ بهمن/جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

فال حافظ امروز ۱۲ بهمن/جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

در این گزارش اول فارس ، فال حافظ امروز ۱۲ بهمن خود را ببینید فال حافظ غزل شماره ۱۷۸ از دیوان حافظ هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وان که این کار ندانست در انکار بماند اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن شکر ایزد که نه در پرده پندار
فـال حـافـظ امروز ۹ بهمن/ مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه

فـال حـافـظ امروز ۹ بهمن/ مرا ز حال تو با حال خویش پروا نه

در این مطلب فال حافظ امروز ۹ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. برای اینکه فال حافظ امروز ۹ بهمن  را بدانید این مطلب را از دست ندهید. فـال حـافـظ متولدین فروردین هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وان
فال حافظ امروز ۴ بهمن/بخواه جان و دل از بنده و روان بستان

فال حافظ امروز ۴ بهمن/بخواه جان و دل از بنده و روان بستان

در این مطلب فال حافظ امروز ۴بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید فـال حـافـظ متولدین فروردین به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود تعبیر
فال حافظ امروز ۳ بهمن/مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

فال حافظ امروز ۳ بهمن/مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

در این مطلب فال حافظ امروز ۳ بهمن خودتان را در اول فارس بخوانید فـال حـافـظ متولدین فروردین به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم تعبیر فال حافظ:
فال حافظ امروز ۳۰ دی/دامن دوست به صد خون دل اُفتاد به دست

فال حافظ امروز ۳۰ دی/دامن دوست به صد خون دل اُفتاد به دست

در این مطلب فال حافظ امروز ۳۰ دی خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ غزل شماره ۱۳۶ از دیوان حافظ دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد ## آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد
فال حافظ امروز ۲۹ دی / بباختم دل دیوانه و ندانستم

فال حافظ امروز ۲۹ دی / بباختم دل دیوانه و ندانستم

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۹ دی خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ با غزل شماره ۱۷۷ از دیوان حافظ نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند ** نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیین سروری داند **
فال حافظ امروز ۲۸ دی / بهای وصل تو گر جان بود خریدارم

فال حافظ امروز ۲۸ دی / بهای وصل تو گر جان بود خریدارم

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۸ دی خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ _ غزل شماره ۲۳۸ از دیوان حافظ جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید هلال عید در ابروی یار باید دید *** شکسته گشت چو پشت هلال قامت من کمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید *** مگر نسیم
فال حافظ امروز ۲۷ دی / سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

فال حافظ امروز ۲۷ دی / سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۷ دی خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۲۰۶ از دیوان حافظ پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود ** یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود **
فال حافظ امروز ۲۶ دی / ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق

فال حافظ امروز ۲۶ دی / ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۶ دی خودتان را  بخوانید در این مطلب فال حافظ امروز ۲۶ دی خودتان را در اول فارس بخوانید فـال حـافـظ متولدین فروردین به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چو یار ناز نماید
فال حافظ امروز ۲۵ دی /عملت چیست که فردوس برین می‌خواهی

فال حافظ امروز ۲۵ دی /عملت چیست که فردوس برین می‌خواهی

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۵ دی خودتان را در اول فارس بخوانید در این مطلب فال حافظ امروز ۲۵ دی خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۴۸۸ از دیوان حافظ   سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی گفت بازآی که دیرینه این درگاهی ** همچو جم جرعه ما کش که ز سر
فال حافظ امروز ۲۴ دی / فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری

فال حافظ امروز ۲۴ دی / فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۴ دی خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۴۴۸ – دیوان حافظ – فال حافظ امروز ای که در کوی خرابات مقامی داری جم وقت خودی ار دست به جامی داری ** ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز فرصتت باد که خوش
فال حافظ امروز ۲۳ دی / در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار

فال حافظ امروز ۲۳ دی / در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۳ دی خودتان را در اول فارس بخوانید غزل شماره ۲۸۷ ، دیوان حافظ ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش ** همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش ** شیوه و
فال حافظ امروز ۲۲ دی / ز روی ساقی مه وش گلی بچین امروز

فال حافظ امروز ۲۲ دی / ز روی ساقی مه وش گلی بچین امروز

در این مطلب فال حافظ امروز ۲۲ دی خودتان را در اول فارس بخوانید فال حافظ امروز _غزل شماره ۲۳۹ از دیوان حافظ رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید ** صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید **
صفحه 4 از 32 4 ...»