در باره ما

                                                          راه ارتباط با اول فارس

مدیر مسئول وصاحب امتیاز تلفن تماس  و واتساپ ایمیل ارسال مطلب نشانی
هوشنگ جهانبخش ۰۹۱۷۴۱۰۳۰۹۸ avalfars@gmail.com نشانی: شیراز – بلوار گلستان – خیابان قانعی – کد پستی۷۱۴۶۷۱۳۵۴۸

 

در صورت عدم پاسخ یا تماس در غیر از ساعات اعلام شده پیغام پیامکی بگذارید

 

                                                          راه ارتباط با اول فارس

مدیر مسئول وصاحب امتیاز تلفن تماس  و واتساپ ایمیل ارسال مطلب نشانی
هوشنگ جهانبخش ۰۹۱۷۴۱۰۳۰۹۸ avalfars@gmail.com نشانی: شیراز – بلوار گلستان – خیابان قانعی – کد پستی۷۱۴۶۷۱۳۵۴۸

 

در صورت عدم پاسخ یا تماس در غیر از ساعات اعلام شده پیغام پیامکی بگذارید